Naši izkušeni prevajalci za vas kvalitetno in pravočasno uredijo navadne in sodne prevode v nemški jezik:

  • SLOVENŠČINA/NEMŠČINA,
  • BOSANŠČINA/NEMŠČINA in
  • SRBŠČINA/NEMŠČINA.

Sodni prevodi (pravimo jim tudi uradni prevodi) so posebna vrsta prevodov, ki jih opravljajo le sodni prevajalci. To so jezikoslovci, ki so opravil izpit za sodnega tolmača ter tolmačenje ene ali več jezikovnih kombinacij zaprisegli pri Ministrstvu za pravosodje.

Sodni prevodi, ki jih pripravijo sodno zapriseženi tolmači, so uradni dokumenti, ki jih lahko uporabite na uradih doma in po svetu. Sodno overjeni prevod sodni prevajalec (sodno zapriseženi prevajalec) vedno žigosa in z vrvico zveže z izvirnikom, overjeno kopijo ali navadno kopijo. Uradni prevajalec (oz. sodni prevajalec) k izvirniku in prevodu vedno priloži tudi svojo izjavo o ustreznosti prevoda in podatke o tolmaču. Sodni prevodi veljajo za uradni dokument.

Naši sodni tolmači za vas prevedejo in sodno overijo vse vrste uradnih dokumentov.